12. DPW Provinsi Jawa Barat

Struktur DPW Jawa Barat

Ketua DPW Jawa Barat
Wawan Gunawan S Ag
3201081002
135-SK DPP Untuk DPW Jawa Barat-ok mutakhir ok 1 - Gunawan Wawan

 

Sekretariat : 

Website : DPW AGPAII PROVINSI JAWA BARAT

Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia