Mars AGPAII

Mars AGPAII

  1. Partitur
  2. Lagu Syair
  3. Demo

 

PARTITUR

 

LAGU SYAIR

Mars AGPAII
Guru pendidikan agama Islam Indonesia bersatu padu dalam Asosiasi mengabdi bagi ibu pertiwi
guru pendidikan agama Islam Indonesia menjunjung tinggi akhlakul karimah mengajar dan tak mengenal lelah
Derap langkah kami bangunkan Negeri pancarkan cahaya ilahi robbi maju terus pantang terbaru yang berkibar buruh sejahtera
guru pendidikan agama Islam Berjuang dan tidak pernah berputus asa AGPAII berjaya guru bahagia

 

VIDEO DEMO AGPAII

URL: https://www.youtube.com/watch?v=Dw3mi7t86Ig

Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia